Search This Blog

इतिहासातील विविध सत्याग्रह /चळवळ


विविध सत्याग्रह/चळवळ

  1. स्वदेशी चळवळ.                      :       १९०५
  2. होमरूल चळवळ                      :       १९१६
  3. चंपारण्य सत्याग्रह                  :       १९१७
  4. खेडा सत्याग्रह.                        :       १९१८
  5. खिलाफत चळवळ                   :       नोव्हे १९१९
  6. असहकार चळवळ                   :      १ऑगस्त ,१९२०
  7. झेंडा सत्याग्रह.(नागपूर)          :      १९२३
  8. कायदेभंग चळवळ                   :      १९३०
  9. वयक्तिक सत्याग्रह                   :      १९४०
  10. चलेजाव सत्याग्रह                    :      ऑगस्ट ,१९४२

Share on Google Plus

Facebook


MPSCinfoPORTAL. Powered by Blogger.