Search This Blog

महाराष्ट्राची भौगोलिक माहिती

महाराष्ट्रातील संकीर्ण माहिती 
 1. द्विभाषिक मुंबई राज्याची स्थापना:               १  नोव्हेंबर १९५६ 
 2. महाराष्ट्र राज्य स्थापना:                               १मे १९६० 
 3. महाराष्ट्र राज्याचे क्षेत्रफळ:                            ३,०७,७१३ 
 4. महाराष्ट्राचा दक्षिण-उत्तर विस्तार :                सुमारे ७०० कि.मी.
 5. महाराष्ट्राचा पूर्व-पश्चिम विस्तार:सुमारे          ८०० कि.मी
 6. महाराष्ट्राची  राजधानी:                                 मुंब
 7. महाराष्ट्राची उपराजधानी :                             नागपूर 
 8. महाराष्ट्रात एकूण पंचायत समित्या :            ३५१ 
 9. महाराष्ट्र राज्यात तालुके :                             ३५५ 
 10. महाराष्ट्र राज्यात महसुली खेडी :                   ४३,६६३ 
 11. महाराष्ट्र राज्यात ग्रामपंचायती :                   २७,९०६ 
 12. महाराष्ट्र राज्यात महानगरपालिका :             २६ 
 13. महाराष्ट्र राज्यात नगरपरिषदा :                    २१९(+१)
 14. महाराष्ट्रात एकूण प्रशासकीय विभाग :          
 15. महाराष्ट्र राज्यात कटक मंडळे:                       
 16. हाराष्ट्रात एकूण जिल्हे :                                ३६ 
 17. महाराष्ट्रात एकूण जिल्हापरिषदा:                 ३३ 
 18. राज्य प्राणी :                                               शेकरू 
 19. राज्य पक्षी :                                                हारावत
 20. महाराष्ट्र च्या विधान परिषदेतील सदस्यांची संख्या किती? :                  ७८ 
 21. महाराष्ट्रच्या विधान सभेतील सदस्यांची संख्या किती?:                        288 


Share on Google Plus
  Blogger Comment
  Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment

Facebook


MPSCinfoPORTAL. Powered by Blogger.