Search This Blog

महाराष्ट्रातील पुरस्कार

note: all the below information is till year 2012, we will upload current awards very soon :).

) महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार :
                                           महाराष्ट्र शासनाचा सर्वाच्च 
                                            नागरी सन्मान असून हा दरवर्षी मे  रोजी हा पुरस्कार 
                                            राज्यात सामाजिक ,साहित्य ,नाट्य चित्रपट ,क्रीडा 
                                            क्षेत्रात सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या. व्यक्तीला देण्यात 
                                            येतो .हा पुरस्कार (महाराष्ट्र दिन ) जाहीर करण्यात 
                                            येतो.या 
                                  पुरस्काराचे स्वरूप : १० लाख रुपये स्मृती 
                                                                    मानचिन्ह 

                                  महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार (२०११)  - डॉअनिल 
                                                                                           काकोडकर 
   
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कार
                                             महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजि  विभागामार्फत हा 
                                             दरवर्षी पुरस्कार दिला जातो .
                                             सन २०११- संमती बालनिकेतन संस्था पुणे अध्यक्ष 
                                             सिंधीताई सपकाळ 
  
लता मंगेशकर
                                               १९९२ सालापासून संगीत क्षेत्रात 
                                               असामान्य कार्याबद्दल  महाराष्ट्र शासनातर्फे हा पुरस्कार
                                                देण्यात येतो.एक लाख रुपये ,मानपत्र मानचिन्ह 
                                                असे या  पुरस्काराचे स्वरूप असून तो स्वरसाम्राद्नी 

                                                लतामंगेशकरांच्या वाढदिवशी (२८ सप्टेंबर रोजी) 
                                                देण्यात येतो.
                                                लता मंगेशकर पुरस्कार  (२०१२) - आनंदजी शहा.

) विंदा जीवनगौरव पुरस्कार : 
                                                 महाराष्ट्र शासनाच्या 
                                                 संस्कुतिक मंत्रालयामार्फत प्रसिद्ध ज्ञानपीठ पुरस्कार 
                                                  प्राप्त प्रसिद्ध कवी  विंदा करंदीकर यांच्या स्मृती प्रित्त्यर्थ 
                                                  हा पुरस्कार  देण्यात येतो. लाख रुपये रोख मानपत्र
                                                  असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे .

                                                   विंदा जीवनगौरव पुरस्कार (२०१२) - ना.धों. महानोर 

) व्ही.शांताराम  पुरस्कार : 
                                                 चित्रपट क्षेत्रात उत्कृष्ट  
                                                 कामगिरी करणाऱ्या व्यक्तीला   महाराष्ट्र शासनाच्या 
                                                 सांस्कृतिक विभागामार्फत प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते व्ही
                                                 शांताराम यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ  हा पुरस्कार दिला जात 
                                                 पाच लाख रुपये रोख मानपत्र असे या  पुरस्काराचे 
                                                 स्वरूप आहे.
                                                 व्ही. शांताराम पुरस्कार (२०११) - लीला गांधी 

प्रभाकर पणशीकर जीवनगौरव रंगभूमी पुरस्कार
                                                महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक  मंत्रालयामार्फत नाट्य
                                                क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या व्यक्तीला नाट्यकर्मी  
                                                प्रभाकर पणशीकर यांच्या स्मरणार्थ हा पुरस्कार देण्यात
                                                येतो .हा पुरस्कार श्रीप्रभाकर पणशीकर हयात 
                                                असताना सुरु करण्यात आला . एक लाख रुपये रोख 
                                                आणि मानपत्र असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे.
                                                 प्रभाकर पणशीकर जीवनगौरव रंगभूमी पुरस्कार 
                                                 (२०१२) - आत्माराम भेंडे .

 ). राज्यशासनाचे ४९ वा मराठी चित्रपट पुरस्कार 
                                                . सर्वोत्कृष्ट चित्रपटप्रथम    -  शाळा

                                                                                  द्वितीय -   बालगंधर्व  
                                                                                                   देऊळ 
                                                                                   तृतीय   -   तार्यांचे बेट
                                                .सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शक - सुजय डहाके (शाळा
                                                .सर्वोत्कृष्ट अभिनेता - सुबोध भावे  ( बालगंधर्व )
                                                 .सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री - मानसी  साळवी 
                                                                                     (सदरक्षणाय)
                                                 .सर्वोत्कृष्ट सामाजिक चित्रपट - दुसऱ्या जगातली 
                                                 . सर्वोत्कृष्ट ग्रामीण चित्रपट- जनगणमन 

() राजर्षी छत्रपती शाहू पुरस्कार
                                                              कोल्हापूर (महाराष्ट्र 
                                                शासनातील समाज सुधारक
                                                राजर्षी छत्रपती शाहू  महाराज यांच्या स्मृतीप्रित्त्यर्थ 
                                                १९८४ मध्ये राजर्षी शाहू मेमोरिअल      
                                                ट्रस्ट तर्फे देण्यात येणाऱ्या  वार्षिक पुरस्कारामध्ये 51 
                                                हजार रुपये स्मृती चिन्ह आणि शाहू महाराजांची 
                                                प्रतिमा भेट दिली .
     
                                                राजर्षी छत्रपती शाहू पुरस्कार २०११. -बाबुराव धारवाडे 
                                                                                                         व रा..कनबरकर    
                                                 राजर्षी छत्रपती शाहू पुरस्कार २०१२ 

                                                                                                          -अॅड.गोविंद पानसरे 

)पुण्यभूषण पुरस्कार : 
                                                पुण्याच्या त्रिदल संस्थेमार्फत हा 
                                                पुरस्कार दिला जातो.
     
                                                पुण्यभूषण पुरस्कार(२०१२). -निर्मलाताई पुरंदरे 
                                                पुण्यभूषण पुरस्कार(२०१३)  - सुधीर गाडगीळ 

१०)लोकमान्य टिळक पुरस्कार:
                                                 हा स्वार्थत्यागी,सेवाभावी,समाजासाठी राष्ट्र हितामध्य
                                                 कार्यमग्न असणाऱ्या व्यक्तीस सन १९८३ सालापासून  
                                                 लोकमान्य टिळक ट्रस्ट,पुणे तर्फे 
                                                  देण्यात येतो.या पुरस्काराचे स्वरूप रोख लाख 
                                                 रुपये,सुवर्णपदक मानपत्र असा आहे 

                                                 लोकमान्य टिळक पुरस्कार(२०१२):डाॅ.प्रकाश  
                                                                             विकास आमटे 

११)गदिमा प्रतिष्ठान मार्फत देण्यात येणारा पुरस्कार :
                                                   गदिमा प्रतिष्ठान तर्फे purvi फक्त गदिमा
                                                   पुरस्कार दिला जात असे,आज खालील प्रकारातील 
                                                   पुरस्कार प्रदान केले जातात .
                                                   २०१२ चे गदिमा प्रतिष्ठानचे पुरस्कार खालील व्यंक्तीना 
                                                   प्रदान करण्यात आले आहेत 
                                  . गदिमा पुरस्कार: हा पुरस्कार गदिमा प्रतिष्ठानमार्फत 
                                                                प्रसिद्ध कवी गदिमा यांच्या 
                                                                स्मृतीप्रित्यर्थ  प्रदान केला जातो.२१ हजार रुपये 
                                                                रोख,सन्मानपत्र आणि सन्मानचिन्ह असे या 
                                                                पुरस्काराचे स्वरूप आहे
                                                                गदिमा पुरस्कार:२०१२ -यशवंत देव 
                                   . गृहिणी सखी सचिव पुरस्कार : हा पुरस्कार गदिमा 
                                                                 प्रतिष्ठान मार्फत प्रसिद्ध कवी गदिमा यांच्या पत्नी 
                                                                 विद्याताई यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ प्रदान केला जातो 
        .                                                        पाच हजार रुपये रोख सन्मानपत्र आणि सन्मान 
                                                                 चिन्ह असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे.
                                                                 गृहिणी सखी सचिव पुरस्कार २०१२:डाॅ.आरती दातार 
                                   .स्नेहबंध गदिमा पुरस्कार : हा पुरस्कार गदिमा प्रतिष्ठान
                                                                  मार्फत हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येतो .
                                                                  स्नेहबंध गदिमा पुरस्कार २०१२- राम नाईक (माजी 
                                                                  रेल्वे मंत्री)
                                    .चैत्रबन पुरस्कार: हा पुरस्कार गदिमा प्रतिष्ठान मार्फत
                                                                  हा पुरस्कार प्रदान  करण्यात येतो .
                                                                  चैत्रबन पुरस्कार २०१२- सुबोध भावे 
                                    .विद्या प्रज्ञा पुरस्कार : हा पुरस्कार गदिमा पत्नी 
                                                                  विद्याताई यांच्या नावाने सन २०१२  पासून सुरु 
                                                                   करण्यात आला आहे.
                                                                   विद्या प्रज्ञा पुरस्कार २०१२- मधुरा दातार
                                     .गदिमा पारितोषिक :शालान्त परीक्षेत मराठी विषयात 
                                                                    सर्वाधिक गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यास हा पुरस्कार 
                                                                    गदिमा प्रतिष्ठान मार्फत प्रदान केला जातो.अडीच 
                                                                    हजार रुपये रोख,सन्मानपत्र आणि सन्मान चिन्ह असे
                                                                    या पुरस्काराचे स्वरूप आहे.
                                                                    गदिमा पारितोषिक २०१२- कु.मिताली मिलिंद 
                                                                     कुलकर्णी 

१२)जीवनगौरव पुरस्कार
                                    मुंबई येथील चतुरंग प्रतिष्ठान 
                                    मार्फत.दर वर्षी हा पुरस्कार देण्यात  येतो. लाख रुपये 
                                    रोख आणि मनचिन्ह असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे.
                                    जीवनगौरव पुरस्कार २०१२- विजया मेहता 

१३)जनस्थान पुरस्कार
                                     नाशिक च्या कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान 
                                     मार्फत हा पुरस्कार दर वर्ष नंतर जनस्थान पुरस्कार 
                                     प्रदान करण्यात येतो. लाख रुपये रोख,मानपत्र आणि 
                                     मान चिन्ह असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे.
Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment

Facebook


MPSCinfoPORTAL. Powered by Blogger.