Search This Blog

Sales tax inspector exam detailsविक्रीकर निरीक्षक (पूर्व) परीक्षा योजना व अभ्यासक्रम

परीक्षा योजना -प्रश्नपत्रिका खालील प्रमाणे राहील 

विषय व संकेतांक :- सामान्य क्षमता चाचणी (संकेतांक क्र 012)


प्रश्नसंख्या :- 100
एकूण गुण :- 100
दर्जा           :- पदवी 

माध्यम      :- मराठी व इंग्रजी 

परीक्षेचा कालावधी :- एक तास 

प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप  :- वस्तुनिष्ठ 


अभ्यासक्रम :-

1. चालू घडामोडी –जागतिक व भारतातील 
2. नागरिकशास्त्र –भारताच्या घटनेचा प्राथमिक अभ्यास,राज्य व्यवस्थापन (प्रशासन), ग्राम  व्यवस्थापन (प्रशासन).
3. आधुनिक भारताचा विशेषत महाराष्ट्राचा इतिहास 
4. भूगोल (महाराष्ट्राच्या भूगोलाच्या विशेष अभ्यासासह)-पृथ्वी,जगातील विभाग,हवामान, अक्षांश-रेखांश,महाराष्ट्रातील जमिनीचे प्रकार, पर्जन्यमान, प्रमुख पिके, शहरे, नद्या, उद्योगधंदे ई 
5. अर्थव्यवस्था-भारतीय अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय उत्पन्न, शेती,उद्योग, परकीय व्यापार, बँकिंग, लोकसंख्या, दारिद्र्य व बेरोजगारी, मुद्रा आणि राजकोषीय नीती,ई 
शासकीय अर्थव्यवस्था-अर्थसंकल्प,लेखा,लेखापरीक्षण ई 
6. सामान्य विज्ञान-भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र,वनस्पतीशास्त्र, आरोग्यशास्त्र (हायजीन)
7. बुद्धिमापन चाचणी व अंकगणित 


Share on Google Plus
    Blogger Comment
    Facebook Comment

1 comments:

Facebook


MPSCinfoPORTAL. Powered by Blogger.